Σύγκρουση συμφερόντων για τον Βασίλειο Κουτεντάκη, Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ της Πειραιώς

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ.Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ.Δεκέμβριος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ.
Εκτελεστικές θέσειςΑνώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς2004
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
Μέλος Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Μέλος Επιτροπής Group Planning & Monitoring
Μέλος Επιτροπής Χορηγιών και Δωρεών
Μέλος Επιτροπής Διακυβέρνησης Δεδομένων
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Μέλος Επιτροπής ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων

Retail Banking & Distribution Networks
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks (Σεπτέμβριος 2017 μέχρι σήμερα)

Πρόσφατες αρμοδιότητες
Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων Ελλάδος (Μάιος 2015- Σεπτέμβριος 2017)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Δίκτυο Καταστημάτων Αττικής και Νοτίου Ελλάδος (2012-2014)
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Retail Banking (2007-2012)
Διευθύνων Σύμβουλος – Πειραιώς Κάρτες Α.Ε. (2004-2012)-

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2003 έως 2004Διευθυντής – Καταναλωτική Πίστη, Citibank S.A. Ελλάδος
1999 έως 2003Περιφερειακός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων, Citibank S.A. Ελλάδος
1996 έως 1998Manager – Diners Club, Citibank S.A. Ελλάδος
1993 έως 1995Marketing Manager- White Spirits & Liquers, S&E&A METAXA S.A.
1990 έως 1993Assistant Product Manager, Procter & Gamble Hellas S.A.

Product Assistant, Procter & Gamble Hellas S.A.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2022 έως σήμεραSnappi Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμεραΠειραιώς Agency Solutions Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμεραΜέλος και Εκπρόσωπος ΕΕΤ στο Συμβούλιο Ρευστότητας, Υπουργείο Οικονομικών
2019 έως σήμεραΠολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ.
2019 έως σήμεραΜέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
2018 έως σήμεραΠρόεδρος του INSEAD NAA Ελλάδος
2004 έως 2012Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου VISA Hellas

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, France – MBA, 1990
National Technical University of Athens – Diploma in Electrical Engineering, 1987

Το Συμβούλιο Ρευστότητας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την επιτέλεση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων, επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Συμβούλιο Ρευστότητας: Ποσό 12,2 δισ. ευρώ δόθηκε το 2020 για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων όπου πραγματοποιήθηκε, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας

Το συμβούλιο ρευστότητας είναι 9μελες.

Ο Βασίλειος Κουτεντάκης Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. της τράπεζας ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί;

Της τράπεζας ;

ή

του Συμβουλίου Ρευστότητας του Υπουργείου Οικονομικών που είναι μέλος ;

Καραμπινάτη σύγκρουση συμφερόντων !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up