Σολoμών Μπεράχας (Μέλος Δ.Σ Πειραιώς): Η κυπριακή οφσορ με το Ρωσικό email

Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην Πειραιώς από το Δεκέμβριο του 2020.

Εντάχθηκε στην τράπεζα από το 2012

Ήταν Μέλος Δ.Σ. ως Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 2012-2014

Ανώτερος Σύμβουλος Κινδύνου για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και την είσπραξη απαιτήσεων, 2014-2015

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Μεταξύ άλλων από το 2020 ως και σήμερα είναι μέλος στο Δ.Σ της “Safe Growth Investments AIFLNP LTD”

Έδρα της είναι η Κύπρος.

Η σύσταση έγινε το 2008.

Ουσιαστικά πρόκειται για κέλυφος.

“Safe Growth Investments Ltd” ήταν ο πρώτος τίτλος

Μετά έγινε “Twinfex Holdings Ltd.” όπου άλλαξε με την σημερνή ονομασία της.

Με την σημερνή της μορφή πήρε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου το 2017 στην κατηγορία “Επενδυτικό Ταμείο για Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων”

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Κ της Κύπρου έχει καταχωρηθεί ο αριθμός αδείας καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας.

Ως επίσημο email έχει καταχωρηθεί ρωσικό email

Άπαξ της επιστροφής της φίλης μου Σβετλάνας και Αμίνα από την Πάφο όπου εργάζονται σκληρά, κάνοντας βίζιτες πολυτελείας, θα μου πουν την συνέχεια και εγώ με την σειρά μου θα σας την μεταφέρω…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up