Ο Τσαμάζ δεν είχε ρευστότητα να πληρώσει το μέρισμα και πήρε δανεικά από την μαμά !

Στο Q4 22 τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα 590,1 εκ ευρώ.

Στο Q4 23 τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν στα 463,9 εκ ευρώ μειωμένα κατά 21,4%

To προτεινόμενο μέρισμα, είναι 0,71 ευρώ ανά μετοχή και έχει ανακοινωθεί από την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, ότι θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024

Μια ημέρα πριν την συνέλευση στις 27 Ιουνίου ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι, η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2024 ομόλογo ύψους €40 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2024. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,997% ετησίως. Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom
AG.
Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε όλο τον κόσμο τα ομολογιακά που εκδίδονται έχουν μίνιμουμ διάρκεια ενός έτους.

Δανεικά λίγων μηνών, εξυπηρέτηση λίγων μηνών με την μορφή ομολογιακού μόνο εδώ συμβαίνει.

Είναι προφανές ότι δεν του έφτανε η ρευστότητα και αναγκάστηκε να πάρει δανεικά από την μαμά !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up