Κάτω από την τιμή διάθεσης το Ελ. Βενιζέλος. Παγιώνεται η πτωτική πορεία της μετοχής…

Απο τα υψηλά 52 εβδ στα €9,2 σήμερα στα €8,1540.

Με συνολικό όγκο 97.414 τεμάχια δείχνει τον δρόμο που δεν είναι άλλος παρά μόνο η πτώση.

Σταθερά πωλητές στο χαρτί…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up