ΔΕΗ: Γκρεμίστηκε ο κύκλος εργασιών κατά 50% !!! με χρέη άνω των 18,4 ΔΙΣ και ζημίες €451.071.000

Στην χρήση 2023 τα χρέη της πέταξαν στα €18.493.137.000

Οι ζημίες στα €451.071.000

Ο κύκλος εργασιών γκρεμίστηκε κατά 50% σε επίπεδο εταιρίας και κατά 40% σε επίπεδο ομίλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up