ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρέη άνω των 4,7 ΔΙΣ με ζημίες €139.966.000…

Στη χρήση 2023 τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 4.777.707.000

Ζημίες €139.966.000

Μέχρι το 2028 θα έχει γυρίσει σε κέρδη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up