01.01.2023 έως 30.09.2023 αποτελέσματα εταιρείας

Ζημίες €36.860.000

Χρέη €656.205.000

Τα χρέη για τον όμιλο εκτοξεύονται άνω των 3 ΔΙΣ…