Φυσέκι πάει η εταιρεία.

Ξεπέρασαν τα €400 εκ τα χρέη ενώ η καθαρές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι αρνητικές ! κατά €40.267.502 !

Προφανώς θα έχει… άλλα έσοδα το μαγαζί από άλλες… δραστηριότητες.

Υπολογίστε ότι υπήρξε μείωση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με συμψηφισμό υπολοίπου ζημιών €72.742.401 συν Α.Μ.Κ €100 εκ !

Λεφτά υπάρχουν.

Και σίγουρα θα πάει σε νέα Α.Μ.Κ όταν βγάλει τα αποτελέσματα 2023.

Πάμε στοίχημα ;