Ο δολοφονημένος εμφανίζεται με την σύζυγο του Κατερίνα Τερζίου.

Στην “Φ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε” εμφανίζεται η Sadete Terziu ως μέλος του Δ.Σ όπως και μέτοχος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο ;

Αριστερά η Κατερίνα Τερζίου με την κόρη της Χριστιάνα