Του Νίκου Πάσχου

Η “CASCO PAINTS S.A” είναι ενεργή οφσορ με έδρα τον Παναμά μέτοχοι και ιδιοκτήτες της οποίας είναι η οικογένεια Κασσελάκη.

Ειδικότερα

Name CASCO PAINTS S.A.

  Capital 10,000.00

  Jurisdiction Panama

  Registration number 307603

  Incorporation date 1995-10-11

  Address PANAMA

  Currency DOLARES AMERICANOS.

  Modified on 1995-10-03

  Notes DIEZ MIL DOLARES (US$10,000.00) DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA: · EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL VICEPRESIDENTE EN SU AUSENCIA EL TESORERO EN AUSENCIA DE ESTE EL SECRETARIO.

  Status VIGENTE

  Πρόεδρος ο πατέρας, γραμματέας η μητέρα και ταμίας η Χρυσούλα Βαρσάκη

  Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο είναι 10.000 δολ αποτελούμενο απο 100 μετοχές με ονομαστική αξία 100 δολ. τις οποίες κατέχουν πατέρας μητέρα και ο γιόκας