Μετοχική σύνθεση

Exor N.V. 43.40% (Agnelli family)

Rothschild 21%

Cadbury

Schroder

Layton

Το “The Economist Group” είναι χρεοκοπημένο και φαληρημένο εδώ και κάτι αιώνες.

Είναι προφανές ότι οι ιδιοκτήτες – οι οποίοι έριξαν 80 εκ στερλίνες μετά τα αποτελέσματα του 2022 – θέλουν το μαγαζί να είναι βιτρίνα που εξυπηρετεί απόλυτα τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Στην Ελλάδα έχουν άμεσα συμφέροντα όλοι τους, απο το Χρηματιστήριο, τα ακίνητα, ενέργεια κ.λ.π, ενώ η “Rothschild” παίρνει δουλειές απο την ελληνική κυβέρνηση πάσης φύσεως ! (σύμβουλος ανάδοχος κ.τ.λ)

Η Ελλάδα είναι πελατάκι και των υπολοίπων.

Πλερώνει καλά !