θα αποκομίσουν το μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατος, όχι βασανιστήρια