Ο τελευταίος ισολογισμός που δημοσίευσε το 2023 είναι αυτός της χρήσης του 2021 !

Αρνητικά κεφάλαια €841.188, δάνεια €1,2 εκ, ζημίες €507.851.

Η ιστοσελίδα που έχει καταχωρίσει στο ΓΕΜΗ δεν λειτουργεί.

Έτσι κάνουν επενδύσεις στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα του Μητσοτάκη οι Ισραηλινοί….