Η μορφή των ΑΦΜ/ΦΠΑ (VAT) στην Ε.Ε.

Η γενική μορφή των VAT, των άλλων χωρών-μελών, εκτός της Ελλάδας, είναι όπως δείχνει ο παρακάτω Πίνακας. 

Οι χώρες αναφέρονται με ελληνική αλφαβητική σειρά.

Οι χαρακτήρες στην Ελλάδα είναι 9

Το ΑΦΜ της “S.A.G” στα συμβόλαια είναι μαϊμού.

Εταιρία φάντασμα…