Σύμφωνα με τα τραπεζικά στατιστικά της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών το 2010 η έκθεση των ελβετικών τραπεζών στην Ελλάδα – στα ομόλογα της – ανέρχετο στα 64 δις δολ.

Οι Γερμανικές είχαν μόλις 43 δις…

Προπαγάνδα από τα ντόπια λαμόγια τα περί Γερμανικών και γαλλικών τραπεζών ότι ήταν φορτωμένες με ελληνικά ομόλογα….