Σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, η “JUMBO” θα έπρεπε να τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης με την άμεση καταγγελία όλων των δανειακών συμβάσεων από τις τράπεζες.

Ο βασικός μέτοχος προκλητικά ΔΕΝ έχει προβεί στην υποχρεωτική επίσημη ανακοίνωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης ως οφείλει.

Όλες οι δανειακές συμβάσεις περιέχουν την ρήτρα της μη μεταβολής του βασικού μετόχου.