Σελίς 86-87 ισολογισμού χρήσης 2022 ΙΚΕΑ (HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)

….Στο μακροπρόθεσμο δανεισμό συμπεριλαμβάνονται δάνεια με εγγύηση το 80% της αξίας τους από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:

 Ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ 14 εκ. λήξης 30/6/2024 που εκδόθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
την 16/7/2020 .
 Ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ 16 εκ. λήξης 31/7/2024 που εκδόθηκε από την EUROBANK την
29/7/2020.
 Καθώς επίσης και Ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ 40 εκ. λήξης 30/9/2024 που εκδόθηκε από την
ΠΕΙΡΑΙΩΣ την 22/9/2021.

Εάν έχεις μεγάλα αρχίδια σαν του Φουρλή βάζεις 10 εκ μαλάκες, ένα λαό εγγυητή, για να βουτάει δάνεια εις υγειά του ! και να τα βάζει στη τσέπη του !!! Έχουν τόσο θράσος, γνωρίζοντας ότι στη χώρα υβρίδιο, κατοικούν μαλακοπιτουρες όμοιοι τους πουθενά στον πλανήτη και για αυτό το κάνουν !

Μπες μαλάκα εγγυητής για να τα βουτάει ο μάγκας, ο αρχιδάτος Φουρλής….

Σε ποια σελίδα λέει ότι τα βάζει στη τσέπη του ;;;