Χρήση 2022

Χρέη €52.130.813 με ζημίες €5.419.589

Οι θυγατρικές του με αρνητικά κεφάλαια εκατομμύριων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.

Δυνατός ο Μπακατσέλος…