Χρήση 2023

Κύκλος Εργασιών 12μηνο 2022 με 12μηνο 2023: -12,4%

ΕΒΙΤ 12μηνο 2022 με 12μηνο 2023: -24,6%

Κέρδη προ Φόρων 12μηνο 2022 με 12μηνο 2023: -33,4%

Κέρδη ανά μετοχή 12μηνο 2022 με 12μηνο 2023: -30,8%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:  €129.210.000

Θέση (καρά) ΣΟΡΤ…

Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο ΟΑΚΑ ο Κωνσταντίνος Χαλιορής (Πλαστικά Θράκης)