Διαβάζω

Την Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών πραγματοποίησε
σήμερα η Lavipharm A.E. σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024 της Εταιρείας. Η
παρουσίαση έγινε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών κι έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO του Ομίλου,
σχολίασε «είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαστε και πάλι εδώ, για δεύτερη φορά. Η χαρά
μου όμως πηγάζει και από τη βαθιά ικανοποίηση που νοιώθω για όσα έχουν γίνει στη
Lavipharm σε τόσο μικρό αναλογικά χρονικό διάστημα υπό την ηγεσία του Τηλέμαχου
Λαβίδα και μια δυναμική διοικητική ομάδα.
Για μια ακόμα χρονιά, έχουμε υπερβεί τους
στόχους μας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην πορεία της μετοχής μας,
δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας που μας εμπιστεύτηκαν
». Στη συνέχεια, ο κ.
Μπαλούμης παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, τα οποία
αποδεικνύουν ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες :

Μπλα μπλα μπλα…

Ο κ. Μπαλούμης επανέλαβε την πρόθεση της διοίκησης για τη διανομή μερίσματος από
την κερδοφορία του 2024 εντός του 2025.

«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποσό, είναι
όμως βέβαιο ότι θα δοθεί μέρισμα», τόνισε.

«Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια,
ξεκινώντας ήδη από φέτος, να απλοποιηθεί η δομή του Ομίλου μειώνοντας τις θυγατρικές
και άρα την πολυπλοκότητα και τα λειτουργικά έξοδα, ώστε μεσοπρόθεσμα να παραμείνει
μόνον η εισηγμένη εταιρεία».

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε ότι η LAVIPHARM για την χρήση του 2023 έγραψε

ζημίες €32.591.000 ενώ βουλιάζει στα χρέη ύψους €72.016.000

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε ότι η LAVIPHARM HELLAS Α.Ε (θυγατρική)

παρουσιάζει ζημίες με το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να είναι αρνητικό κατά €16.875.000

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε ότι η Lavipharm Active Services (θυγατρική)

παρουσιάζει ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 20,24 εκ

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε ότι η Lavipharm Dermocosmetics M.A.E. -θυγατρική -(πρώην Castalia Laboratoires Dermatologiques M.A.E.)

παρουσιάζει ζημιές μετά από φόρους ύψους Ευρώ 16, 27 εκ για την χρήση που έληξε το2023.

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε η εταιρεία LAVIPHARM LIMITED, για την περίοδο που έληξε την 3 1 Δεκεμβρίου 2023

είχε ζημιές μετά από φόρους Ευρώ 7,7 εκ ημερομηνία κατά την οποία το σύνολο ιδίων κεφαλαίων είναι αρνητικό με κυκλο εργασιων ΜΗΔΕΝ (0)

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε η “PHARMA LOGISTICS ΑΕ» παρουσιάζει

ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 9,57 εκ για την χρήση που έληξε το 2023 με κύκλο εργασιών ΜΗΔΕΝ (0)

Ο Βασιλάκης μας απέκρυψε οτι ο αναθεωρημένος κύκλος εργασιών για το 2022 στον όμιλο

έπεσε στα 39.057.000 από 46.007.000 μια διαφορά κοντά στα 7 εκ