Διαβάζω την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρείας NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( iefimerida )

Εκτός από αυτά που αναφέρει στην Βάση για γνώμη με επιφύλαξη προσθέτει ως άλλο θέμα τα εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2021 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Το έψαξα λίγο στην πιάτσα και έμαθα τελικά ότι τον έλεγχο έχει κάνει η μανικιουρίστα του Χρήστου Ράπτη, Μόνικα Πίποβα.

Μάλιστα όπως μου είπαν η Πίποβα είναι και μανικιουρίστα των Μπακοκαϋμενάκηδων.

No bad !