H ΓΕΚ Τέρνα ανακοίνωσε έκτακτη ΓΣ στις 13 Φεβρουαρίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Φεβρουαρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λ. Μεσογείων 85, καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλεί τους μετόχους η ΓΕΚ Τέρνα.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της από 18.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική παύση αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης €13,20 ανά μετοχή, και αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

3. Υπό τον όρο υπερψήφισης του θέματος υπ’αριθμ. 2, ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5.80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και, κατ’ ακολουθία, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000.

4. Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των υπό 2 και 3 αποφάσεων.

5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4845/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

Σε απλά ελληνικά αγόρασε πάνω απο 5% των μετοχών της δημιουργώντας άνοδο στην τιμή της μετοχής, που θα διαθέσει για Α.Μ.Κ με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος της Α.Μ.Κ. Μετά την οριστική παύση αγοράς ιδίων μετοχών θα εγκρίνει νέα αγορά ιδίων μετοχών !