Το lobbystas έχει αναδείξει κατά το παρελθόν την σύγκρουση συμφερόντων του Αλεξίου Πιλάβιου Πρόεδρο της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αντιπρόεδρο της ABC Factoring του ομίλου της Alpha Bank, Αντιπρόεδρο της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΧΑΕ) μέλος στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της Εκκαθάριση Συναλλαγών (ΕΤΕΚ) και Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΒΕΕ και Trade Estates Ανώνυμος Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και μέλος στο Δ.Σ της Μυτιληναίος.

Εκτιμώντας την υπευθυνότητα των Μυτιληναίου και Ψάλτη δόθηκε ο χρόνος ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά τους.

Όμως επικράτησε η λογική της μαγκιάς !

Έτσι αποφάσισα να τους κόψω την μαγκιά για να τους μείνει η.. κλανιά.

Μέχρι να φτάσουν λοιπόν τα μαντάτα απο τους… βαρβάρους διασκεδάστε το κύριοι με την ψυχή σας.

Μετά εκδώστε ανακοίνωση όπου θα ευχαριστείτε τον Αλέξιο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε κατόπιν της παραιτήσεως του.

Είμαι σίγουρος ότι έχετε έτοιμο πρόσωπο, άξιο συνεχιστή του θεάρεστου έργου, που έχει προσφέρει ο Αλέξιος όλα αυτά τα χρόνια…