Κάνουν trade στο χαρτί, αγοράζουν και πουλούν ομόλογα της Εθνικής, το ίδιο κάνουν μέλη της οικογενείας τους. Συναλλαγές μεσώ Χ.Α συναλλαγές εξωχρηματιστηριακές, μέσω otc ως φυσικά πρόσωπα ως νομικά με τις οφσορ τους και πάει λέγοντας. Συν τα αμοιβαία συν η διαχείριση διαθεσίμων συν συν… όλοι παίζουν το χαρτί !

Πάρτε μια γεύση απο τις επίσημες συναλλαγές τους.

Τις ανεπίσημες άλλη μέρα.

Όταν έρθει ο ανάδρομος Ερμής !