Του Νίκου Πάσχου

Οι ζημίες στον ΟΜΙΛΟ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2022 ήταν €280.361.000 με μετοχικό κεφάλαιο €58.951.000 και χρέη €4.786.813.000….

Οι ζημίες για το 2022 είναι 4,7 φορές !!!! το μετοχικό κεφάλαιο της. Τα χρέη ξεπερνούν τα €4,7 δις !

Στην ίδια χρήση ο κύκλος εργασιών εκτοξεύτηκε €3.938.278.000 απο 1 και κάτι δις την προηγούμενη χρήση !

Που πήγαν τα λεφτά ;;;

Όμως το πιο ωραίο

Οι επιχορηγήσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως κρατικές επιδοτήσεις για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ύψους €167.146.000 (31.12.2021: €76.736.000), εμποροβιομηχανικών ζωνών και σταθμών στάθμευσης αυτοκινήτων και ανάπτυξη βιομηχανίας.

Το κονδύλι εισπραχθείσες επιχορηγήσεις περιλαμβάνει την είσπραξη της πρώτη δόσης ύψους 100 εκατ. Ευρώ από την θυγατρική εταιρεία του υπό-Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ Ι Μ.Α.Ε. ως επενδυτικής ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για το έργο «Υποέργο 1. Αντλησιοταμιευτικός Σταθμός Δυτικής Ελλάδας (Αμφιλοχία), ισχύος 680MW» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το παρόν κονδύλι περιλαμβάνει επίσης και εγκεκριμένες αλλά μη εισπραχθείσες επιχορηγήσεις, συνολικού ποσού €627.000.000

Η θυγατρική του Ομίλου βρήκε την κότα με τα χρυσά αυγά !

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πίνακας των Μετόχων οι οποίοι κατείχαν την 31.12.2022 ποσοστό άνω του 5%

Γεώργιος Περιστέρης 31.493.515 – 30,451%
LATSCO HELLENIC HOLDINGS SARL 7.858.571 – 7,598%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5.843.244- 5,650%

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ελέγχεται από τους Περιστέρη, Λάτση, Μαρινάκη.

Πόσο μαλάκας είμαι να πληρώνω φόρους και το κράτος να δίνει αυτά τα εκατομμύρια στους ζάπλουτους Περιστέρη, Λάτση, Μαρινάκη ;;;