Διαβάζω (ισολογισμός 2022)

Οι εκτιμήσεις που κάνει η διοίκηση για την ανάκτηση των 4,7 δις απο μελλοντικά κέρδη είναι πιθανή.

Πόσο % υπάρχει αυτή η πιθανότητα ;

50% ;

80% ;

0,1% ;

Οι υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται στα 8,1 δις.

Κάποια στιγμή στο….μέλλον θα ξεχρεώσει.

Ποια είναι τα πραγματικά της κεφάλαια ;

Έχει ;