Του Νίκου Πάσχου

06/07/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ανακήρυξε την εταιρεία LAMDA MARINAS INVESTMENTS SMSA Προτιμητέο Επενδυτή στον διαγωνισμό για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (τύπου mega yacht) στην Κέρκυρα, έπειτα από την αποσφράγιση της ανεξάρτητης αποτίμησης και της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία (LAMDA MARINAS INVESTMENTS SMSA) στις 13 Ιουνίου 2023.

Στο Δ.ς της “LAMDA Development S.A.” μεταξύ άλλων συναντάμε τον EMMANUEL BUSSETIL. Ο Μανώλης συμμετέχει ταυτόχρονα:

European Financial Group EFG
(Luxembourg) SA
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
EFG Bank (Monaco) Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
EFG International AG Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
EFG European Financial Group Ltd Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
A) Consolidated Lamda Holdings
S.A.
B) Hellinikon Global I SA.
C) Lamda Developments SA
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
Paneuropean Oil and Industrial
Holdings SA
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
SETE Holdings Sarl Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
Ophelia International Investments
SA
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
Gestron Asset Managemen SA Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
Pronia Health SICA R (former
Pronia Holding)
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)
John S. Latsis Public Benefit
Foundaton
Μέλος Διαχειριστικού Οργάνου
(Director)

Ο Δημήτρης Πολίτης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος – στο ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ άλλων είναι Chief Financial Officer (CFO) της EFG International και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από 1 Μαρτίου 2022, ο Δημήτρης Πολίτης ορίστηκε επίσης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG International. Στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή, οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν, εκτός από τις λειτουργίες Οικονομικών και Προγραμματισμού, το Παγκόσμιο Υπουργείο Οικονομικών, τις Σχέσεις με τους Επενδυτές και τις Δικαστικές Υπηρεσίες.

EMMANUEL BUSSETIL και DIMITRIS POLITIS ασκούν και συνυπάρχουν στην “EFG INTERNATIONAL”.

Σύγκρουση συμφερόντων

Στα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί σύγκρουσης συμφερόντων εμπίπτουν οι δυο κύριοι.

Το αδίκημα της απάτης στοιχειοθετείται απο την εξέλιξη του διαγωνισμού όπου θα έπρεπε να υπάρξει εξαίρεση που όμως δεν συνέβη γνωρίζοντας ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων αλλά πάρα αυτά προχώρησε κανονικά η διαδικασία του διαγωνισμού

EPP0 = Ευρωπαϊκή Εισαγγελία