Ο Μιχάλης Παπάζογλου είναι Διευθύνων Σύμβουλος, Partner και επικεφαλής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Mazars στην Ελλάδα. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 24 χρόνων στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό τομέα και είναι πιστοποιημένος από την ΕΛΤΕ.

Η εμπειρία του καλύπτει διάφορους τομείς όπως, Κατασκευή, Εκδόσεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εμπειρία του αποκτήθηκε με τον καθορισμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων σε εισηγμένες εταιρείες, με τη διαχείριση εγκληματολογικών λογιστικών εργασιών στο δημόσιο τομέα, καθώς και μέσω αναθέσεων due diligence εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου. Έχει υπάρξει διαχειριστής έργου σε διάφορες υποθέσεις due diligence εκ μέρους ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την εγγραφή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει διατελέσει υπεύθυνος σε έργα που σχετίζονται με την υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και υπεύθυνος ελέγχου σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων από την ΕΕ.