Του Νίκου Πάσχου

Η LAVIPHARM μαζί με τις θυγατρικές της είχαν συνάψει στις 16.06.2017 σύμβαση αναδιάρθρωσης δανεισμού με τις πιστώτριες τράπεζες Τράπεζα Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Δεν είχε πληρώσει κανένα δάνειο ωστόσο οι τράπεζες προχώρησαν στην αναδιάρθρωση. Με ποια κριτήρια ;

Δυνάμει της τοτε σύμβασης αναδιάρθρωσης δανεισμού, η Lavipharm προχώρησε στην τροποποίηση προϋφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων με κεφαλαιοποίηση των τόκων τους σε δάνεια τακτής λήξης. Τα δάνεια επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο συντίθεται με Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου βάσει των σχετικών συμβάσεων. Η αποπληρωμή των δανείων τακτής λήξης, προβλέπεται από τις συμβάσεις σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανεισμού, η Lavipharm, μεταξύ των άλλων όρων, έχει αναλάβει την παρακάτω συμβατική υποχρεώση:

– την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε επίπεδο Ομίλου

Στις 31.12.2021 η Lavipharm δεν τηρούσε τους χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως προέβλεπε η σύμβαση.

Προσέξτε !

Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων με την από 10.03.2022 με αναδρομική ισχύ επιστολή του !!! προς την lavipharm, έχει συναινέσει σχετικά με την απόκλιση του δείκτη “Διαθέσιμες Ταμειακές Ροές για Εξυπηρέτηση Δανεισμού” με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2021 !

Σε επίρρωση όλων των παραπάνω, ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων με επιστολή του προς την Lavipharm με ημερομηνία 14.11.2022 επιβεβαιώνει ότι έχει συναινέσει σχετικά με τη μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών στις περιόδους αναφοράς ήτοι 31.12.2021 και 30.06.2022, καθώς και την αναδρομικότητα ισχύος αυτής !!!

Από μόνο του έτσι όπως σας το εξιστόρησα εσείς τι καταλαβαίνετε ;

Απιστία, βλάβη των μετόχων (τραπεζών) αθέμιτος ανταγωνισμός είναι μερικά απο τα αδικήματα που έχουν τελεστεί.

Και επειδή τέλος του χρόνου δεν θα έχουν πληρωθεί τα δάνεια η μαφία θα προχωρήσει σε νέα αναδιάρθρωση δανεισμού !

Ουστ λαμόγια !