Μέτοχοι της “ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε” – farmakaterina.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες της στον ισολογισμό χρήσης 2022 είναι οι κάτωθι

Η κόρη του δολοφονημένου ίδρυσε το 2020 δική της εταιρία την “G-G ΜΟΝ ΕΠΕ”

Ο δολοφονημένος διατηρούσε την “Gi Express ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ
της εταιρίας “Φ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝ Α.Ε.Β.Ε”

Ίδιο αντικείμενο, ίδια έδρα, διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

Το 2019 ο δολοφονημένος ιδρύει την “SOCIALPRIME LTD” στη Κύπρο.

Ο δολοφονημένος ορίζει τον εαυτό γραμματέα και διευθυντή

Η ασυνήθιστη πρακτική του δολοφονημένου να μην ορίσει γραμματέα το γραφείο που ανέλαβε να εγγράψει στα κυπριακά μητρώα την εταιρία και το γεγονός ότι η “SOCIALPRIME LTD” είναι κέλυφος, με πραγματικό χρόνο έναρξης της την 1-1-1970 οδηγεί σε συμπεράσματα που μπορεί κανείς να εικάσει ότι ο δολοφονημένος ήθελε να κρατήσει στεγανά ή εν γνώση του ζήτησε ένα κέλυφος για τα σχέδια που είχε.

Στις 14-08-2021 η κόρη του δολοφονημένου ιδρύει στην Αλβανία την “ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ”. Ένας κλώνος της ελληνικής χωρίς όμως να αποτελεί θυγατρική συγγενείς κ.τ.λ της “ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ε