Στις 3 Ιανουαρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχετο στα €1.301.000.000.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο ήταν €552.673.000.

Σε μια χρονιά “φαγώθηκαν” €551.372.000 !!!

Στη χρονιά που ο κλάδος κατέγραψε παγκοσμίως, όπως και στην Ελλάδα, ρεκόρ κερδοφορίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ! (ας είναι καλά ο Πούτιν !)

Την ίδια στιγμή το σύνολο υποχρεώσεων ξεπέρασε τα €4,5 δις !

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Παπαθανασίου – Πρόεδρος Δ.Σ.
Ανδρέας Σιάμισιης – Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Αλεξόπουλος – Μέλος
Θεόδωρος–Αχιλλέας Βάρδας – Μέλος
Κωνσταντίνος Πανάς – Μέλος
Γεώργιος Δημόγιωργας – Μέλος
Νικόλαος Βρεττός – Μέλος
Αλέξανδρος Μεταξάς – Μέλος
Αλκιβιάδης‐Κωνσταντίνος Ψάρρας – Μέλος
Μάριος Καρυοφίλης – Μέλος (από 22/03/2022)
Σπυρίδων Ντελέζος – Μέλος (από 22/03/2022)

Ελεγκτές: ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)

Θαυμαστή διοίκηση !