Το 2022 έγραψε στα βιβλία της νέο δανεισμό €935.252.478.

Ταυτόχρονα προχώρησε στην αποπληρωμή τραπεζικών δανείων €797.414.517.

Οι συνολικές υποχρεώσεις ξεπερνούν κατά πολύ το €1 δις.

Η εταιρία ζει μόνο με δάνεια και όχι λόγο της κερδοφορίας της.

Ταυτόχρονα οι μέτοχοι εισπράττουν μερίσματα εκατομμυρίων.

Με λίγα λόγια το νομικό πρόσωπο πρέπει να χρωστά όσα περισσότερα μπορεί αφού πότε δεν θα πληρωθούν τα δανεικά.

Μόνο με νέα δάνεια !

Έτσι οι τράπεζες κερδίζουν από τους τόκους οι μέτοχοι εισπράττουν βρέξει χιονίσει εκατομμύρια και το νομικό πρόσωπο δλδ η διοίκηση φροντίζει να κρατά πολύ ψιλά τον δανεισμό ώστε όλοι να περνούν καλά !