ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΩΝ

Εταιρική χρήση (01/01/2022 – 31/12/2022)

Ζημίες €3.095.165,48 χρέη €4.127.030,98 με αρνητικά κεφάλαια €771.767,73…

Παρόμοια εικόνα και για την χρήση του 2021.

Προφανώς και για το 2023…