Στη χρήση του 2022 η ΔΕΗ έγραψε στα βιβλία της ζημίες €869.348.000 με χρέη που ξεπερνούν τα €14 δις !

Ολόκληρος ο ισολογισμός είναι case study παγκοσμίου ενδιαφέροντος !

Αποτελεί δε παγκόσμιο ρεκόρ στον πλανήτη, μια εταιρεία με φυσικό μονοπώλιο σε χώρα με πληθυσμό κάτω των 10 εκ να εμφανίζει τέτοια αποτελέσματα !

Το δε μετοχικό της κεφάλαιο εμφανίζεται λογιστικά με… αναπροσαρμογή παγίων !

Είναι σίγουρο ότι σύντομα θα απασχολήσει το φαινόμενο… ΔΕΗ !