Χώρα κάτω των δέκα εκ κατοίκων, εταιρεία με φυσικό μονοπώλιο, με απολαβές στην διοίκηση εκατομμύριων, να εμφανίζει χρέη άνω των €14 δις !!!! και ζημίες άνω των €700 εκ !!!!

Γαμημένη Ευρώπη, που στο κόσμο υπάρχει τέτοια εταιρεία ;

Δεν βλέπετε τι γίνεται και τι κάνουν ;

Αυτά το Α’ εξάμηνο 2023 !!!