Γελάνε τα βατράχια γελάνε και οι… ολλανδικές τουλίπες !

Δεν έχει προηγούμενο η εισαγωγή της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» στο χρηματιστήριο.

Το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των €300.000.000, διαιρούµενο σε 300.000.000 κοινές, ονοµαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο έγινε στα 8,20

Μιλάμε για ένα Premium 700% !!!

Όσο και να ψάξεις στον πλανήτη δεν υπάρχει αντίστοιχο γεγονός καταγεγραμμένο !