Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν το φαινόμενο θερμοκηπίου και προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Tο διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου.

Το σύνολο άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε τόνους CO₂e) απο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2021 ήταν 333 με αύξηση για το 2022 στους 372,4…