ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Του Νίκου Πάσχου

Στη Γενεύη της Ελβετίας εδράζουν δυο νομικές οντότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το “Ορθόδοξο Ίδρυμα Οικουμενικού Πατριαρχείου” και το “Ίδρυμα Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως”

Ορθόδοξο Ίδρυμα Οικουμενικού ΠατριαρχείουFondation Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique

Καταστατικό

α) η διατήρηση και διαχείριση θρησκευτικού κέντρου υπό την εξάρτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου β) η παροχή βοήθειας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο έργο του, για τη χριστιανική ενότητα, για την προώθηση οικουμενικών σχέσεων, τη διοργάνωση συνεδρίων, συνεδρίων. και άλλες εκδηλώσεις αμοιβαίας γνώσης των λατρειών, της θεολογικής σκέψης και γενικότερα των διαφόρων χριστιανικών παραδόσεων. Το καταστατικό τροποποιήθηκε στις 14/02/2023. Εμπορικό μητρώο του Καντονίου της Γενεύης Εφημερίδα αρ. 6266 της 28.03.2023 HR02-1005714914

Διοικητικό Συμβούλιο

“Ίδρυμα Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως”Fondation pour le Patriarcat Oecuménique de Constantinople

Καταστατικό

Σκοπός: η κάλυψη των υλικών αναγκών του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως). Μπορεί να κατέχει ορισμένη κινητή και ακίνητη περιουσία προς το συμφέρον αυτού του Πατριαρχείου. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εκτός Ελβετίας

Το ίδρυμα στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινούπολη) και να το υποστηρίξει στο έργο του για την ανάπτυξη της ελληνορθόδοξης χριστιανικής πίστης, τη χριστιανική ενότητα και την προώθηση των οικουμενικών σχέσεων. Μπορεί να κατέχει ορισμένη κινητή και ακίνητη περιουσία προς το συμφέρον αυτού του Πατριαρχείου. Καταστατικό που τροποποιήθηκε στις 30.03.2023 καθώς και σε σημεία που δεν υπόκεινται σε δημοσίευση. Εποπτική αρχή: Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών (DFI). Εμπορικό μητρώο του Καντονίου της Γενεύης Εφημερίδα αρ. 9477 της 17.05.2023 HR02-1005752269

Σύμφωνα με την από 30.03.2023 απόφαση, το ίδρυμα εξαιρείται από την κρατική εποπτεία λόγω της ιδιότητάς του ως εκκλησιαστικού ιδρύματος. Την εποπτεία ασκεί ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολίτης Ελβετίας. Εμπορικό μητρώο του Καντονίου της Γενεύης Εφημερίδα αρ. 11436 της 15.06.2023 HR02-1005773483

Διοικητικό Συμβούλιο

Και στις δυο νομικές οντότητες συμμετέχει στο Δ.Σ ο Ἐπαμεινώνδας Πανταζόπουλος

Απο τα παλαιότερα τραπεζικά στελέχη της, διευθυντής σήμερα στην Banque Pictet & Cie SA στη Γενεύη

Στενότατος συνεργάτης του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στις Μπαχάμες εντοπίζουμε την οφσορ με την ονομασία “Earlsferry PTC Ltd”

Του εν Χριστώ αδελφού μου…. EPAMINONDAS PANTAZOPOULOS (GENEVA, SWITZERLAND EXECUTIVE)…..