SÖKES: Kvinnor som kan donera bröstmjölk

by on 7 September 2018

Just nu ligger ovanligt många för tidigt födda barn på Vrinnveisjukhusets neonatalavdelning. Så många att sjukhusets bröstmjölk inte räcker till. Nu söker sjukhuset donatorer.

Det är Norrköpings allra svagaste nyfödda som drabbas värst av bristen på bröstmjölk. Mjölken behövs för att de ska klara sin första tid i livet.

Att hitta lämpliga donatorer är dock inte helt lätt.

Bröstmjölk är inte bara en färskvara, som måste behandlas därefter.

Donatorernas egna barn får dessutom inte vara äldre än tre månader. Detta eftersom sammansättningen på bröstmjölken förändras över tid och mjölk från mammor till äldre barn därför inte har samma välgörande effekt på nyfödda och för tidigt födda, som mjölk från mödrar med i det närmaste helt nyfödda bebisar.

I normala fall brukar bröstmjölken från de donatorer Vrinnevisjukhuset anlitar löpande räcka till neonatalens patienter. Men nu, då patienterna är så många, behövs ett exrtra tillskott.

– Vi är helt beroende av donatorer för att kunna ge den här helt nödvändiga produkten till våra minsta och sjukaste barn, säger Tobias Ekenlie, verksamhetschef för Barn- och ungdomskliniken i Norrköping till Sveriges Radio P4 Öst.

De som vill och kan donera bröstmjölk uppmanas att höra av sig till Vrinnevisjukhusets avdelning för nyfödda så snart som möjligt.

Elisabeth Däljemar – norrkopingnews.se