Greske banker er den største svindelen i Europa

by on 23 January 2021

Bank of Greece Governor Giannis Stournaras ringer alarmen og forutsier at bankene vil motta et sterkt kapitalslag
Ifølge estimater fra tjenestene til Bank of Greece neste år, uten å ta hensyn til noen effekter av pandemien, vil deltakelsen til utsatt skatt (DTC i bankers regulatoriske kapital nærme seg 75% fra 54,5%, noe som negativt påvirker kvaliteten av bankenes regulatoriske egenkapital.
I praksis betyr dette at greske banker er de eneste i verden uten egenkapital