ΜΟΝΟ 90 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ. ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΗΤΑΝ ΤΟ 40% ! ΑΠΟ 02–08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΑΛΛΑ 238 ΣΟΒΑΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ…

by on 12 March 2020

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2020 (02–08 Μαρτίου 2020)

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2019 – 2020 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2019 (30 Σεπτεμβρίου – 06 Οκτωβρίου 2019) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2020 (11–17 Μαϊου 2020). Στην παρούσα έκθεση, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα μας, για την εβδομάδα 10/2020 (02–08 Μαρτίου 2020).

Κατά την εβδομάδα 10/2020 (02–08 Μαρτίου 2020) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α και στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 206 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία. Τα 47 (22,8%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 21 (44,7%) ήταν τύπου Α και τα 26 (55,3%) ήταν τύπου Β. Τα 6 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 5 (83,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και το 1 (16,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

Από την εβδομάδα 40/2019 έως και την εβδομάδα 10/2020 (02–08 Μαρτίου 2020) καταγράφηκαν 238 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Από αυτά, τα 217 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. (Πίνακας 1, Διάγραμμα 4). Από το σύνολο των ασθενών αυτών, μόνο 89 (37,4%) είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 90 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 72 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 18 σε ασθενή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ

Εργαστηριακό σκέλος επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης

Κατά την εβδομάδα 10/2020 (02–08 Μαρτίου 2020) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α και στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνολικά ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 206 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία. Τα 47 (22,8%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 21 (44,7%) ήταν τύπου Α και τα 26 (55,3%) ήταν τύπου Β. Τα 6 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 5 (83,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και το 1 (16,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 (Διάγραμμα 3). Από την εβδομάδα 40/2019 έως και την εβδομάδα 10/2020 έχουν ελεγχθεί συνολικά 2690 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία. Τα 850 (31,6%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 670 (78,8%) ήταν τύπου Α και τα 180 (21,2%) τύπου Β. Τα 543 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ’ αυτών τα 362 (66,7%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 181 (33,3%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09.

Επιτήρηση σοβαρών κρουσμάτων εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Από την εβδομάδα 40/2019 έως και την εβδομάδα 10/2020, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 238 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 217 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ

Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για 139 άνδρες και 78 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 96 έτη, μέση ηλικία 59,3 έτη και διάμεση 67 έτη. Τα 202 (93,1%) από τα προαναφερθέντα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α και τα 15 (6,9%) στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα 149 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 91 (61,1%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 58 (38,9%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 (Διάγραμμα 4). Τα 186 (85,7%) από τα 217 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ’ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 81 (43,5%).

Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για 11 άνδρες και 10 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 49 έως 91 έτη, μέση ηλικία 74,1 έτη και διάμεση 78 έτη. Όλα τα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α. Τα 6 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 4 (66,7%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 2 (33,3%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09. Τα 18 (85,7%) από τα 21 προαναφερθέντα σοβαρά κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ’ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 7 (38,9%).

Από την εβδομάδα 40/2019 έως και την εβδομάδα 10/2020 στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 90 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 72 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ και 18 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ (Πίνακας 1, Διάγραμμα 5). Πρόκειται για 53 άνδρες και 37 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 91 έτη, μέση ηλικία 68,1 έτη και διάμεση 73,5 έτη. Από τα 86 (95,6%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από τα 4 (4,4%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 52 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερθέντα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών 20 (38,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 και 32 (61,5%) στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Τα 83 (92,2%) από τα 90 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξ’ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 33 (39,8%).

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας