48 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

by on 16 September 2017

Στα 35,8 δισ. Ευρώ ανήλθαν οι συσσωρευμένες ζημίες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο τέλος του 2016 σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Την ίδια περίοδο (31/12/2016) η αξία των μετοχών που κατείχε το ΤΧΣ στις Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank είχε υποχωρήσει στα 1,75 δισ. ευρώ!

Το ποσό αυτό είναι σοκαριστικό δεδομένου ότι το ΤΧΣ είχε διαθέσει 49,7 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση των συστημικών τραπεζών και την κάλυψη του κεφαλαιακού κενού των υπό εκκαθάριση τραπεζών. Το 2014 η τότε κυβέρνηση εκτιμούσε πως θα μπορούσε να ανακτήσει τα 35 δισ. ευρώ από τα 49,7 δισ. ευρώ. Τελικά μετά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το ποσό των ανακτήσιμων χρημάτων περιορίζεται στα 7 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή στη καλύτερη περίπτωση το Δημόσιο θα λάβει πίσω μόλις το 15% των χρημάτων που έβαλε για να διασώσει τις τράπεζες.

ΕΔΩ η συνέχεια