100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΕ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

by on 9 October 2019

Ποσό €100 εκατομμυρίων, με αρνητικό κόστος δανεισμού, άντλησε, τη Δευτέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της δημοπρασίας τρίμηνων γραμματίων του δημοσίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών  της Κύπρου, σε δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 12 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους € 182 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ  με μέση σταθμική απόδοση -0,14%.

Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν  μεταξύ  -0,16% και -0,12%.