ΨΩΝΙΣΤΕ ΕΘΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ALPHA ΓΙΑ ΝΑ SHORTαρει Η… DEUTSCHE !

by on 10 Ιανουαρίου 2019

Μεγάλα περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζει να βλέπει η Deutsche Bank, όπως αναφέρει στην τακτική έκθεσή της για τις τραπεζικές αποτιμήσεις.

Ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου 154% για τη μετοχή της Εθνικής, καθώς διατηρεί τιμή-στόχο στα 2,7 ευρώ (έναντι 1,1 ευρώ στο ταμπλό στις 4/1) και σύσταση «buy». Αγορά συστήνει και για τον τίτλο της Alpha Bank (στα 2 ευρώ ο στόχος, με το περιθώριο ανόδου στο 82%) ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς βλέπει περιθώριο ανόδου 188% (στα 2,2 ευρώ ο στόχος, με σύσταση «hold»

Σας θυμίζω ότι…

…Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 833/13.12.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο DEUTSCHE BANK AG LONDON, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 13.097.042 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

comments
 
Leave a reply »