ΧΡΗΣΤΑΡΑ, ΤΟ ΠΙΑΣΕΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΣΦΥΡΙΞΕ Η CITI ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΥΑΓΕΝ ;

by on 1 February 2019

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, προέβη την 07.12.2018 στην αγορά 100.000 μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας, συνολικής αξίας Ευρώ 98.689,99. Η τιμή κλεισίματος ήταν 0,956…

Προχθές η Citigroup προχώρησε σε ισχυρή μείωση της τιμής-στόχου που δίνει για την μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στα 0,76 ευρώ από 2,57 ευρώ πριν (μείωση της τάξης του 70%), ενώ διατηρεί την ουδέτερη στάση που έχει θέσει, μετά και τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις νέες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή. Η αμερικάνικη τράπεζα προβλέπει αύξηση στο κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE) της Πειραιώς ενώ τονίζει τους κινδύνους εκτέλεσης που σχετίζονται με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Χθες η μετοχή κατέγραψε νέα χαμηλά στα 0,5700…

Σε βλέπω σήμερα Χρηστάρα να κάνεις ένα καλό μουαγεν…
Κράτα ρευστό και για αργότερα…