ΧΡΗΣΤΑΡΑ, ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΑ ΘΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ…. ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ;;;;

by on 16 July 2019

ΟΛΟΙ – ΚΟΥΤΣΟΙ ΣΤΡΑΒΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ – ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ…. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ;;;   

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πριμοδοτεί είσοδο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με εθελουσία από την τράπεζα

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζοντας ταυτόχρονα την είσοδο των αποχωρούντων στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας η εθελούσια είναι στοχευμένη σε συγκεκριμένους τομείς και δίνει σε εργαζόμενους μονάδων της τράπεζας και των θυγατρικών εταιριών εσωτερικού την επιλογή να αποχωρήσουν οικειοθελώς.

Για όσους αποχωρήσουν προβλέπεται εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος καθορίζεται από το εύρος χρόνου υπηρεσίας και τη μονάδα απασχόλησης.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να αποχωρήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης το οποίο αποσκοπεί στο να τους συνδράμει για τη συνέχιση της απασχόλησής τους, ενδεικτικά ως:

– Ασφαλιστικοί πράκτορες για εκείνους που είναι πιστοποιημένοι ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

– Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι σε κατά τόπους εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

– Ανεξάρτητοι brokers χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, προβλέπεται η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης για όσους έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι και το νηπιαγωγείο. Παράλληλα, συνεχίζεται η ίδια κάλυψη μέσω του ομαδικού ιατροφαρμακευτικού προγράμματος για πέντε έτη, καθώς και η προσωπική και οικογενειακή υποστήριξη μέσω προγραμμάτων EAP (Employee Assistance Programs).

Το πρόγραμμα στοχεύει παράλληλα στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της τράπεζας, που έχει ως επιχειρηματικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2019 – 2021, τον εξορθολογισμό και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα είναι πιο ευέλικτος και παραγωγικός, με πιο αποδοτικές διαδικασίες.