ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ …

by on 10 February 2012
«Μια γενιά καλύτερη από την άλλη», « Ο άρχοντας του φουντουκιού» ήταν  μερικοί από τους τίτλους για το κύριο Νίκο, από την «μαχόμενη» δημοσιογραφία του τόπου μας. Το χαρτί το 99 έφτασε μόνο ! λίγο πάνω από τα 17 ευρώ με τιμή εισαγωγής κάτω του ευρώ! (αναπροσαρμοσμένες τιμές). Την ίδια περίοδο έγινε ΑΜΚ μόνο ! κατά  1.511.850.000. δρχ. Κάποια στιγμή πήραν φωτιά τα φουντούκια αλλά ευτυχώς ήταν ασφαλισμένα. Να μην τα πολυλογούμε φτάσαμε το 2010 όπου υπήρξε σχέδιο κεφαλαιακής αναδιαρθρώσεως (sic έκφραση για φαληρημένη εταιρία).

Το ποσό των €12.014.622,00 από την προτεινόμενη κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, ήτοι τραπεζών, βασικών μετόχων της Εταιρείας και συγγενών τους, θα μειώσουν ισόποσα τις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου της κεφαλαιακής της αναδιάρθρωσης.
Ειδικότερα, οι προς κεφαλαιοποίηση χρηματικές απαιτήσεις ανά δανειστή έχουν ως ακολούθως:
Δανειστές           σε €
Νικόλαος Καρδασιλάρης 600.000,00
Ιωάννης Καρδασιλάρης 129.999,00
Γεώργιος Καρδασιλάρης 280.000,00
Αικατερίνη Καρδασιλάρη 400.000,00
Λουκία Καρδασιλάρη 220.000,00
Ζωή Καρδασιλάρη 280.000,00
Ελένη Καρδασιλάρη 320.000,00
Alpha Bank         2.541.420,00
Efg Eurobank Ergasias 2.458.431,00
Εμπορική Τράπεζα          1.557.606,00
Εθνική Τράπεζα                511.788,00
Γενική Τράπεζα                566.697,00
Τράπεζα Αττικής              215.820,00
Τράπεζα Κύπρου             526.941,00
Τράπεζα Marfin               791.976,00
FBB        351.945,00
Ελληνική Τράπεζα           261.999,00      

Όπως φαίνεται η εταιρία έχει περάσει ουσιαστικά στα χέρια των πιστωτριών τραπεζών που ετοιμάζουν το σχέδιο το οποίο έχει ως εξής:
Προβλέπει την παροχή Νέας Χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου: Οι Τράπεζες θα παράσχουν στην Εταιρεία πρόσθετη εφ άπαξ χρηματοδότηση ύψους € 8.087 χιλ. Με σκοπό την διευκόλυνση της λειτουργίας της Εταιρείας και την άμεση εφαρμογή της ανωτέρω Συμφωνίας, η Εταιρεία υπέγραψε με τις πιστώτριες τράπεζες κοινοπρακτικό δάνειο ύψους € 6 εκατ. το οποίο αποτελεί μέρος της νέας χρηματοδότησης.
Επιπλέον, η Συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία ως προς την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων οφειλών της:
• Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων από τράπεζες: € 9.785 χιλ. με έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας, υπέρ των δανειστών της Εταιρείας.
• Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων χρηματικών απαιτήσεων των βασικών μετόχων της Εταιρείας και συγγενών τους: € 2.230 χιλ. με έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας, υπέρ των βασικών μετόχων της Εταιρείας και συγγενών τους.
• Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων ύψους € 60 εκατ. περίπου:
A. Μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου €33.327 χιλ., το οποίο δύναται να ανέλθει σε €33.897 χιλ. περίπου σε περίπτωση έκδοσης Β’ σειράς ποσού € 570 χιλ.
Β. Μέσω της έκδοσης Μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου € 20.898 χιλ. πλέον συμβατικών τόκων που γεννώνται από τα πάσης φύσης υφιστάμενα τραπεζικά δάνεια για την χρονική περίοδο από 01.07.2010 έως την ολοκλήρωση της παρούσης αναδιάρθρωσης.
Γ. Μέσω πιστώσεων ύψους € 5. 300 χιλ δυνάμει υφιστάμενων διμερών συμβάσεων πίστωσης με ορισμένες πιστώτριες τράπεζες.

Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα υπήρχαν καλύμματα πέραν του εμπορεύματος και των ακινήτων. Έτσι δεν είναι; Βέβαια το 2006 η Ε.Κ. έριξε πρόστιμο για παραπλάνηση κ.τ.λ. αλλά η «μαχόμενη» δημοσιογραφία συνέχισε το θεάρεστο έργο της. Μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα όπου πέρασαν τις  χειροπέδες  οι αστυνομικοί στον Νικόλαο Καρδασιλάρη, πρόεδρο της Cardico, του οποίου οι οφειλές φτάνουν τα 182.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σπίτι του στη Βούλα και προχώρησαν στη σύλληψη του. Σε βάρος του έχουν βεβαιωθεί οφειλές προς το Δημόσιο, από μη απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και φόρου ελεύθερων επαγγελματιών.