ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΣ ΔΟΛ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ …

by on 4 July 2012

Στα 43,4 δισ. δολ. διαμορφώθηκαν οι καθαρές εκροές κεφαλαίων στη Ρωσία το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της χώρας. Το πρώτο τρίμηνο οι καθαρές εκροές είχαν ανέλθει σε 33,9 δισ. δολ. ενώ το δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν στα 9,5 δισ. δολ. Τον περασμένο μήνα η κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει πως οι εκροές διαμορφώθηκαν το πρώτο πεντάμηνο στα 46,5 δισ. δολ. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα η φυγή κεφαλαίων έχει δύο μορφές: τις αγορές ξένων περιουσιακών στοιχείων από Ρώσους επενδυτές και την φυγή των ξένων κεφαλαίων λόγω των ανησυχιών για την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία είναι ένας από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας.