ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ο ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ …

by on 13 July 2011
Τέλος του 2010 η Εθνική αναλαμβάνει «το έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι αμοιβής 0,0375% επί του συνολικού ποσού των διατιθέμενων ομολόγων για εξόφληση των οφειλών αυτών»
«Το έργο συνίσταται στην συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των νοσοκομείων που αφορούν οφειλές προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008, 2009, καθώς και στην εξόφληση αυτών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου»
Ουσιαστικά τα στοιχεία θα τα παίρνει έτοιμα από το Υπουργείο όπως αναφέρει η απόφαση  (ΦΕΚ Β’ 1805/2010)  και απλά θα διεκπεραιώνει την πληρωμή και θα  ενημερώνει νοσοκομεία και γενικό λογιστήριο του κράτους.    
  
Οι συνολικές οφειλές για τα τρία έτη  φαίνονται με τα επίσημα στοιχεία να βρίσκονται στα 5,3 δις. Πόσα θα βάλει στη τσέπη της η Εθνική; Κοντά στα 2 εκατομμύρια. 
Απλό ερώτημα : Δεν μπορούσε να κάνει κανείς αυτή δουλειά από τόσους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους Φίλιππα κουβαρντά;