ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Η ΚΟΡΡΕΣ

by on 13 Ιουλίου 2018

Την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της «Κορρές», ονομαστικής αξίας € 0,39 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αποφάσισε η έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 12 Ιουλίου.

Την απόφαση έλαβε η κυπριακή εταιρεία «NISSOS HOLDINGS», ως μοναδική μέτοχος.

Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των 13.586.500 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του αιτήματος.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »